Leasing maszyn

Leasing maszyn jest poradnikiem dla firm zainteresowanych rozpoczęciem inwestycji w maszyny i urządzenia oraz nieruchomości.

Tokarki  Frezarki  Szlifierki  Prasy  Wiertarki  Gilotyny  Prasy krawędziowe  Skup maszyn  Lasery

Prowadząc firmę często dokonujemy zakupów samochodów, maszyn i rozmaitych urządzeń. Realizując takie inwestycje z środków własnych niejednokrotnie zmuszeni jesteśmy do wielu wyrzeczeń. Zbieranie pieniędzy na nową maszynę czy samochód może trwać długo, a konkurencja w tym czasie na pewno nie spocznie na laurach.

Dobrym rozwiązaniem okazuje się skorzystanie z instrumentu finansowego jakim jest leasing, który pozwala na czerpanie korzyści z nowego sprzętu przy minimalnym zaangażowaniu środków własnych. Przy dobrze zaplanowanym przedsięwzięciu nowa maszyna zarobi na raty i dodatkowo wypracuje zysk.

Realizacja umowy leasingowej polega na zakupieniu przez leasingodawcę przedmiotu umowy i przekazaniu go w odpłatne użytkowanie, czyli leasing, leasingobiorcy.

Leasingodawca jest stroną finansującą inwestycje i on do końca umowy jest właścicielem sprzętu.

Leasingobiorca jest użytkownikiem sprzętu i po zakończeniu leasingu dostaje go na własność.

Podstawowa korzyść brania w leasing polega na wliczeniu opłat za użytkowanie sprzętu w koszty uzyskania przychodu i właśnie dlatego ta forma finansowania jest korzystniejsza od kredytu.

Leasing operacyjny to rodzaj leasingu, w którym raty leasingowe w całości stanowią koszt uzyskania przychodu leasingobiorcy, a przedmiot wzięty w leasing pozostaje w okresie obowiązywania umowy własnością leasingodawcy; na nim też spoczywa obowiązek dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Po wygaśnięciu umowy może nastąpić prawne przeniesienie własności leasingowanego obiektu z leasingodawcy na leasingobiorcę.

Leasing finansowy to leasing, w którym jedynie część odsetkowa rat leasingowych stanowi koszt uzyskania przychodu leasingobiorcy. Po wygaśnięciu umowy może nastąpić prawne przeniesienie własności leasingowanego obiektu z leasingodawcy na leasingobiorcę. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje leasingobiorca traktując opłaty jako inwestycje w cudze środki. W okresie trwania umowy leasingowej następuje spłata całkowitej wartości leasingowanego obiektu.

Leasing samochodów nowych i używanych daje duże możliwości świadczenia usług dodatkowych dla klienta. Firma leasingowa kupując hurtowo auta negocjuje rabaty, które innym mogą się tylko zamarzyć. Dodatkowo zawiera umowy na naprawy, przeglądy i ubezpieczenie pojazdów, które są zawierane na preferencyjny warunkach.

Valid HTML 4.01 Strict Valid CSS!